Krajowa Rada Izb Rolniczych na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. przyjęła stanowisko w sprawie podejścia do zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek. W wystosowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy piśmie, samorząd rolniczy wnioskuje, by nie likwidować zainfekowanych SARS-CoV-2 norek, a obejmować fermy kwarantanną.


"Rolnicy zajmujący się utrzymaniem zwierząt futerkowych znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Niestety w dalszym ciągu zwierzęta z gatunku norki amerykańskiej nie zostały dopisane do artykułu 49 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku z czym, inaczej niż w przypadku hodowców trzody chlewnej, bydła czy drobiu, hodowcom tych zwierząt nie przysługuje odszkodowanie zgodne z realną wartością utrzymywanych zwierząt. Nagroda, o której w wielu wypowiedziach wspominacie Państwo jest uznaniowa a hodowcy nie mają żadnej gwarancji dotyczącej jej wypłaty." - argumentuje KRIR.


Samorządowcy powołują się również na przykłady innych europejskich krajów (jak Grecja, Hiszpania, Kanada, Litwa, Francja, Włochy, Szwecja), które dowodzą że w przypadku zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt możliwa jest rezygnacja z ich sanitarnego uboju na rzecz kwarantanny. Przy takim podejściu rolnik na którego fermie zostanie zdiagnozowany przypadek zakażenia, będzie mógł dalej pracować, spłacać zaciągnięte kredyty i rozwijać swoje gospodarstwo. W przeciwnym razie grozi mu bankructwo, a Skarb Państwa naraża to na straty - dowodzi KRIR.

Izby rolnicze zwracają uwagę, że pod względem wydatków budżetu państwa na zwalczanie chorób zakaźnych z urzędu rok 2021 już teraz okazuje się rekordowy. Rosną obawy, że zabraknie środków na wypłaty odszkodowań dla hodowców trzody chlewnej, czy drobiu. W tych okolicznościach wybijanie zwierząt, które mogą zostać poddane kwarantannie, wydaje się bezzasadne i  Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo się temu sprzeciwia. Jednocześnie KRIR domaga się zabezpieczenia interesów hodowców zwierząt poprzez ustawowe zabezpieczenie ewentualnych odszkodowań.