Jak poinformował komisarz UE ds. zdrowia i ochrony konsumentów John Dalli, jeszcze  w czerwcu 2011 r. mają być gotowe projekty aktów legislacyjnych dotyczących zniesienia zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt monogastrycznych, przy czym mączki będą mogły być stosowane krzyżowo, według zasady zakazu kanibalizmu – mączki wieprzowe będą mogły być dodawane do pasz dla drobiu, z kolei drobiowe wykorzystywane w żywieniu świń.

Zakaz stosowania w karmach białek zwierzęcych obowiązuje w Polsce od listopada 2003 r. Powodem jego wprowadzenia w 2001 r. przez KE było podejrzenie, że stosowanie mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt zwiększa ryzyko wystąpienia choroby "wściekłych krów" (BSE).

Jak podkresla Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, nowe przepisy wzbudzają wiele wątpliwości. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim produkcji pasz oraz utylizacji odpadów. Założenia mówią, że czynności te będą musiały być wykonywane na zupełnie innych liniach produkcyjnych. Te zakłady, które obecnie zajmują się produkcją pasz dla różnych gatunków zwierząt, być może będą musiały dokonać wielu inwestycji i zmian, aby linie rozdzielić, lub też całkowicie zrezygnować z produkcji dla jakiegoś gatunku – mówi dr Jażdżewski.

Innym problem w wielu krajach UE jest opracowanie i wdrożenie skutecznego testu, który pozwoliłby na kontrolę pasz, a jest on niezbędny przy stosowaniu mączek.

Część krajów UE odnosi się sceptycznie do planowanych zmian legislacyjnych,  a nawet jest im przeciwna. Do tych krajów należy m.in. Francja, gdzie przemysł paszowy jest bardziej skoncentrowany i dostosował się prawie wyłącznie do pasz pochodzenia roślinnego. Tam zajdzie potrzeba szczególnie dużych inwestycji.
- W Polsce może nie będzie aż tak dużego problemu. Posiadamy około 60 zakładów utylizacyjnych, a 45 z nich zajmuje się również utylizacją odpadów kategorii III – czyli takich, które nie nadają się do spożycia, a mogłyby być wykorzystane do produkcji mączek mięsno-kostnych – tłumaczy Krzysztof Jażdżewski. - Pewne jest jednak, że prawo zezwalające na stosowanie tych mączek nie wejdzie podczas prezydentury Polski w UE – dodaje dr Jażdżewski.