Z raportu NIK wynika, że fermy zwierząt futerkowych funkcjonujące na terenie województwa wielkopolskiego nie były wcale lub bardzo rzadko kontrolowane przez inspekcje nadzoru budowlanego i ochrony środowiska, a nadzór weterynaryjny nad nimi sprawowany był nierzetelnie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała nadzór w województwie wielkopolskim w latach 2009-2010.

- Sytuacja w Polsce wygląda źle. Jak wskazuje nasz raport, powołane do kontrolowania ferm inspekcje bardzo niedbale, powierzchownie i w niewielkim stopniu wykonują swoje obowiązki. W części ich sprawozdań znaleźliśmy poświadczanie nieprawdy - powiedział w poniedziałek rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak.

- Jeśli tak wygląda nadzór państwa nad tego rodzaju działalnością, to dobrze się stało, że NIK zwróciła na to uwagę posłom i właściwym ministrom. Otrzymaliśmy już odpowiedź z ministerstwa rolnictwa, które zapowiada, że przyjrzy się temu stanowi rzeczy - dodał.

Kontrole wykazały, że w 87 proc. ferm zwierząt futerkowych w Wielkopolsce nie przestrzegano wymagań ochrony środowiska, w 48 proc. ferm działalność hodowlana prowadzona była w obiektach nielegalnie wybudowanych lub użytkowanych, zaś w 35 proc. niezgodnie z przepisami weterynaryjnymi.

Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało w I połowie 2011 r. w sześciu powiatowych inspektoratach weterynaryjnych z terenu województwa wielkopolskiego oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu. Skontrolowano też 23 fermy zwierząt.

Z raportu NIK wynika, że wszystkie kontrolowane inspekcje weterynaryjne wykazywały w sprawozdaniach i raportach nierzetelne dane o liczbie przeprowadzonych kontroli i liczbie stwierdzonych nieprawidłowości. W jednym przypadku wyniki kontroli uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa, polegającego na poświadczeniu nieprawdy w większości protokołów kontroli ferm zwierząt futerkowych sporządzonych przez inspekcję.

Według danych ministerstwa rolnictwa, w Polsce w 2010 r. wyprodukowanych zostało około 4 mln skór norek amerykańskich. Centrum hodowli zwierząt futerkowych w kraju stanowią Wielkopolska i północno-zachodnie województwa. Z danych Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu wynika, że w 2010 r. w województwie wielkopolskim funkcjonowało 129 ferm zwierząt futerkowych.