W Polsce coraz częściej dochodzi do sprzedaży produktów pszczelarskich bez wymaganych przez prawo zezwoleń. Produkty z nierejestrowanych pasiek trafiają do konsumentów. A taka sprzedaż jest niedozwolona i grozi dotkliwymi sankcjami dla nieuczciwych pszczelarzy.

Warunki sprzedaży
Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pszczelarz posiadający pasiekę i chcący sprzedawać swoje produkty powinien ją najpierw zarejestrować. Obowiązek ten wynika z ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 213, poz. 1342). Ustawa nakłada na pszczelarza obowiązek zgłoszenia swej działalności powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Takie zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres pszczelarza,
- dokładne wskazanie rodzaju prowadzonej działalności,
- określenie lokalizacji pasieki.
Oczywiście, jeżeli produkty nie będą sprzedawane, pasieki nie trzeba rejestrować w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wielu pszczelarzy na terenie naszego kraju nie przestrzega powyższej zasady (np. przed domem reklamują sprzedaż swoich produktów pszczelarskich).

Obowiązkowa etykieta
To jednak nie koniec obowiązków, jakich muszą dopełnić pszczelarze chcący oferować konsumentom swoje produkty. Kolejny wymóg to zamieszczenie na towarze etykiety, na której powinny znajdować się m.in.:
- kod kreskowy,
- data rozlewu,
- miejsce pochodzenia,
- wartość odżywcza,
- data przydatności do spożycia,
- warunki przechowywania.

Treść etykiety sama w sobie nie powinna zawierać informacji np. że dany produkt pszczelarski ma właściwości lecznicze. Nie może bowiem wprowadzać konsumenta w błąd.

Kary finansowe
Jeżeli powyższe warunki nie będą spełnione, pszczelarz może zostać ukarany karą pieniężną, o której mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914). Stanowi ona, że każdy, kto nie przestrzega wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych, może zapłacić karę w wysokości do pięciokrotnej wartości zakwestionowanej ilości środka spożywczego. Innymi słowy - nie może ona być wyższa niż pięciokrotna wartość np. sprzedawanego słoika miodu.

Ważne!
Każda sprzedaż produktów spożywczych powinna mieć stosowne zezwolenie