Od 6 lat ulami umiejscowionymi na dziedzińcu resortu rolnictwa opiekuje się Pan Janusz Kasztelewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych. W ministerialnych ulach mieszkają cztery rodziny pszczele, od których pozyskiwane jest 25-30 kg miodu. Dominującymi pożytkami dla resortowych pszczółek są akacja, lipa i nawłoć.

Janusz Kasztelewicz opiekuje się ulami na dziedzińcu resortu rolnictwa od 6 lat, fot. A. Kozłowska
Janusz Kasztelewicz opiekuje się ulami na dziedzińcu resortu rolnictwa od 6 lat, fot. A. Kozłowska

Przy okazji kolejnego, tegorocznego miodobrania minister Ardanowski zwrócił uwagę, że coraz więcej instytucji w miastach ustawia ule na swoim terenie, często na dachach budynków.

– Pięknym, szlachetnym czynem jest również stawiane pszczołom i innym owadom zapylającym tzw. hotelików. Zabieramy tym wspaniałym owadom naturalne tereny bytowania. Zniknęły strzechy, domy są ocieplane styropianem, na dachach leży blacha. Nie ma słomy, czy gliny, ale hoteliki mogą zastąpić utracone, naturalne warunki bytowania w dawnych domostwach – dodał minister.

Ministerialne pszczółki, fot. A. Kozłowska
Ministerialne pszczółki, fot. A. Kozłowska

Minister poinformował, że ule mają stanąć także na dachu siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który realizuje obecnie „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-2022”. Beneficjentami końcowymi pomocy są gospodarstwa pasieczne i indywidualni pszczelarze, których pasieki zostały zgłoszone lub zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii. O refundację środków finansowych mogą ubiegać się: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej oraz spółdzielnie pszczelarskie.

fot. A. Kozłowska
fot. A. Kozłowska

 

Roczny budżet Programu przekracza 33 mln zł, a całościowy budżet 3-letniego Programu przekracza 100 mln zł. Najwięcej środków wydatkowanych jest na zakup sprzętu pszczelarskiego oraz na walkę z warrozą.

Trwają także prace dotyczące opracowania Krajowego Planu Strategicznego w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Elementem jego jest m.in. interwencja w sektorze produktów pszczelich – zastąpi ona aktualnie realizowany program pszczelarski. Szacowany budżet tej interwencji to kwota ponad 42 mln zł rocznie, tj. ponad 30% więcej niż obecnie.