Z informacji IERiGŻ wynika z kolei, że produkcja pasz dla bydła będzie zbliżona do poziomu z ubiegłego roku. Przewiduje się jedynie wzrost popytu na pasze dla drobiu, gdyż nadal będzie utrzymywać się wzrost produkcji drobiarskiej, której dynamika również wyhamuje w związku pogarszaniem się jej opłacalności oraz wejściem w życie przepisów unijnych z zakresu dobrostanu zwierząt.


Według szacunków IERiGŻ-PIB produkcja pasz przemysłowych w 2011 r. wyniosła 8 mln ton i była o 1,4 proc. wyższa niż w 2010 r. Produkcja pasz dla drobiu wzrosła o ok. 3 proc., do 5,27 mln ton, a dla trzody zmalała o ok. 3 proc., do 1,65 mln ton. Produkcja pasz dla bydła również była nieznacznie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 0,78 mln ton - czytamy w raporcie.