Dodatkowy nabór został ogłoszony w związku ze zgłoszeniem niewystarczającej liczby kandydatów do tych komisji zarządzających - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

W przypadku Funduszu Promocji Mięsa Końskiego nabór dotyczy jednego miejsca dla kandydata reprezentującego zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz przedsiębiorców niebędących zakładami przetwórczymi prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju koni.

Natomiast w Funduszu Promocji Mięsa Owczego chodzi o trzy miejsca dla kandydatów reprezentujących zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mięsa oraz przedsiębiorców niebędących zakładami przetwórczymi prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju owiec, zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające wymienione podmioty.

Zgłoszenia kandydatów do tych funduszy należy kierować do 4 maja 2021 r., na udostępnionym formularzu, w formie papierowej, na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa.

Obecnie funkcjonuje 10 funduszy, powołanych na mocy ustawy z maja 2009 r. Każdy fundusz zarządzany jest przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.

Obecna kadencja komisji upływa z dniem 31 maja 2021 r., z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

Do zadań komisji należy m.in. opracowywanie planu finansowego funduszu i opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji. To komisje podejmują decyzje, czy np. promować branże na targach, w kampanii, czy też poprzez pokazy kulinarne, wydawnictwa czy w formie szkolenia producentów rolnych.

Wysokość środków, jakimi dysponują poszczególne fundusze zależy od wielkości sprzedaży produktów rolnych. Największymi pieniędzmi na promocję dysponują fundusz promocji mleka, mięsa wieprzowego oraz drobiowego.