Rząd ogłosił już zakaz w swoim programie 2020. Powodem tego środka są obawy społeczne związane z trzymaniem zwierząt w ten sposób. Planowany system rekompensat dla ferm zwierząt futerkowych jest zaprojektowany w taki sposób, aby był sprawiedliwy i odpowiedni, a jednocześnie sprawiedliwy dla podatnika dla zainteresowanych ferm.

Irlandzki minister rolnictwa uważa, że krajowy zakaz hodowli zwierząt futerkowych jest zgodny z podobnymi środkami, które zostały już wdrożone lub zostaną wkrótce wdrożone w wielu krajach w Europie i poza nią.
Odpowiedzialna za wprowadzenie zakazu sekretarz stanu mówiła o ważnej i postępowej regulacji, która jest uznawana przez zdecydowaną większość opinii publicznej. Wsparcie pochodzi m.in. z Irlandzkiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii.

Według ministerstwa rolnictwa planowany system rekompensat daje producentom możliwość szybkiego i efektywnego zaprzestania hodowli zwierząt futerkowych. Uwzględnia to również koszty, które firmy poniosłyby z tytułu odpraw dla swoich pracowników, niektórych opłat, wydatków na utylizację norek oraz kosztów rozbiórki ferm. Irlandzkie ministerstwo rolnictwa poinformowało, że w Irlandii pozostały tylko trzy fermy norek.

Fermy hodowlane norek okazały się szczególnie podatne na wybuchy epidemii Sars-CoV-2 podczas pandemii koronawirusa. W kilku krajach, takich jak Dania i Holandia, konieczne było wprowadzenie uboju likwidującego hodowlę. We Francji hodowla zwierząt futerkowych ma zostać zakazana od 2025 roku. W Niemczech nie ma już ferm zwierząt futerkowych ze względu na surowe przepisy hodowlane, które praktycznie uniemożliwiają ich prowadzenie.