Można powiedzieć, że w praktyce o skuteczności preparatu zawierającego drobnoustroje probiotyczne w dużej części będzie decydowała liczba żywych bakterii, które zostaną wprowadzone do środowiska lub podane zwierzętom bezpośrednio z paszą lub wodą.

Dlatego przed wyborem produktu probiotycznego dla naszych zwierząt oprócz sprawdzenia składu preparatu i działania produktu warto zapoznać się z deklarowaną zawartością  drobnoustrojów probiotycznych na etykiecie przez producenta.

Jeżeli takich informacji nie znajdziemy na etykiecie, to warto zapytać o to przedstawiciela handlowego danej firmy.

- Zależy nam, aby jak największa liczba bakterii w formie aktywnej trafiła w docelowe dla nich miejsce np. przewód pokarmowy. Istnieje wtedy największa szansa, że dobroczynne mikroorganizmy namnożą się w organizmie zwierząt w takiej ilości, która pozwoli w naturalny sposób na ograniczenie liczby lub eliminację drobnoustrojów patogennych – mówi dr Anna Szczotka-Bochniarz z Zakładu Chorób Świń PIWet-PIB w Puławach.

W związku z tym produkty probiotyczne przeznaczone dla zwierząt powinny charakteryzować się jak największą ilością żywych bakterii w preparacie.

- Ogólnie przyjmuje się, że dzienna dawka preparatu probiotycznego powinna zawierać od 106 do 108 bakterii. Większa ilość drobnoustrojów w produkcie daje nam lepszą gwarancję, że bakterie probiotyczne zasiedlą przewód pokarmowy zwierząt. Niestety, na rynku znajdują się produkty, które charakteryzują się różną przeżywalnością bakterii. Tutaj możemy doszukiwać się przyczyn ich różnej skuteczności działania w praktyce - wyjaśnia dr Anna Szczotka-Bochniarz.

Doktor zwraca również uwagę na to, że dotychczas na świecie nie opracowano uniwersalnej metody oceny działania probiotyków, co w istotnym stopniu utrudnia obiektywną ocenę efektów ich stosowania.

Musimy pamiętać, że probiotyki to drobnoustroje, które do przeżycia potrzebują również odpowiednich substancji odżywczych, czyli prebiotyków.

-Przy takim połączeniu w preparatach synbiotycznych możemy liczyć na bardziej efektywne działanie korzystnych bakterii w przewodzie pokarmowym zwierząt – tłumaczy dr Anna Szczotka-Bochniarz

Gatunków i szczepów bakterii probiotycznych jest wiele, jednak drobnoustroje probiotyczne w rejestrowanych produktach muszą spełniać m.in. następujące wymagania:

-muszą to być drobnoustroje, które naturalnie występują w organizmie zwierzęcia, nie może to być np. bakteria egzotyczna,

-bakterie muszą być też genetycznie stabilne, czyli nie może dochodzić do przypadkowych mutacji, co mogłoby wiązać się ze zmianą właściwości mikroorganizmów i potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt,

-bakterie probiotyczne muszą mieć zdolność do przeżywania w organizmie zwierzęcia i wykazywać się zdolnością adhezji i kolonizacji docelowej okolicy, np. ścian przewodu pokarmowego,

-powinny też zachować żywotność w procesie wytwarzania preparatu oraz podczas transportu i przechowywania gotowego produktu – wyjaśnia doktor Szczotka-Bochniarz.