Zwrócił na to uwagę Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), powołując się na wstępne, reprezentatywne wyniki spisu rolnego z 2020 r. W porównaniu z danymi dotyczącymi innych zwierząt hodowanych ekologicznie (świnie - 1 proc., bydło - 8 proc.), odsetek owiec jest dość wysoki. Wskaźnik ten był wyższy tylko w przypadku kóz i wyniósł 34 proc.

Według spisu rolnego w 2020 r. hodowano o około 15 700 owiec więcej niż w 2016 r. Z informacji Destatis wynika, że liczba gospodarstw z hodowlą owiec wzrosła w tym okresie o 600 do 20 200, a odsetek owiec w rolnictwie ekologicznym wzrósł o 2 punkty procentowe. Jednak handel zagraniczny surową wełną gwałtownie spadł w ostatnich latach.