W 2016 r. było prawdopodobnie mniej niż 100 pasterzy migrujących, a w 1999 r. było ich ponad 300. Ministerstwo rolnictwa twierdzi, że nie są dostępne są dokładne dane. Pasterze migrujący nie są rejestrowani i statystycznie oddzielni od innych hodowców owiec.

Federalne Stowarzyszenie Pasterzy Zawodowych wróciło uwagę, że wszyscy pasterze mają problemy ekonomiczne. Rząd federalny poinformował, że średni roczny dochód w zawodzie wynosi 24 900 euro.

Partia Zielonych uważa, że owce, kozy i bydło wnoszą niezastąpiony wkład w zachowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie kulturowym. Dlatego apeluje o ogólnokrajową premię za wypas zwierząt w wysokości 30 euro na maciorkę, krowę lub kozę.