Kampania pokazuje w jaki sposób firma zamierza podejmować przyszłe wyzwania w zakresie żywienia zwierząt gospodarskich.

Jednym z przykładów jest produkt enzymatyczny Natugrain TS, który poprawia efektywność wykorzystania paszy u drobiu i trzody chlewnej. Produkt ten został niedawno zatwierdzony przez Komisję Europejską do stosowania przy żywieniu tuczników.

- Produkcja coraz większej ilości pożywienia w prostym ujęciu nie ma racji bytu. Musimy zatem produkować więcej przy mniejszym nakładzie środków - przy pomocy innowacyjnych i wydajnych rozwiązań żywieniowych oraz zachowując zrównoważony wzrost - powiedziała dr Alexandra Brand, która kieruje globalną jednostką biznesową BASF Animal Nutrition.

BASF jest producentem dodatków paszowych. Firma pomaga ochraniać dobrostan zwierząt i przyczynia się do bezpieczniejszej produkcji pasz i żywności. Ponadto w partnerstwie z klientami i hodowcami zwierząt skupia swoją aktywność wokół praktyk wpływających pozytywnie na środowisko naturalne - np. kwasy organiczne BASF zapobiegają psuciu się pasz.

W ramach programu dla klientów „SET - applied sustainabilityTM" firma BASF systematycznie identyfikuje możliwości optymalizacji na wszystkich etapach produkcji pasz i żywności dla poprawy czynników środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

- Nasza idea "Tworzymy chemię" oznacza, że zajmujemy się rzetelnym opracowaniem wydajnych produktów - powiedziała dr Alexandra Brand.

BASF jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Oferuje chemikalia, tworzywa sztuczne , produkty poprawiający wydajność i środki ochrony roślin a także ropę naftową i gaz. BASF jest światowym liderem w zakresie zrównoważonej żywności dla zwierząt. W swojej ofercie posiada witaminy, karotenoidy, enzymy, kwasy organiczne i specjały dla wszystkich rodzajów pasz.