Krajowy rejestr odmian (KR) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) wzbogaci się o nowe odmiany łubinu wąskolistnego i żółtego. Obecnie w KR zarejestrowane są 24 odmiany łubinu wąskolistnego i 8 odmian łubinu żółtego, po uzupełnieniu będzie odpowiednio 27 odmian łubinu wąskolistnego i 9 odmian łubinu żółtego.

Łubin wąskolistny

  • Neron - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice;
  • Roland - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice;
  • Samba - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin.

Łubin żółty

  • Puma - odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa. Zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice.