Jakie są aktualnie dostępne nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki? Więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się w czasie specjalistycznych, bezpłatnych warsztatów organizowanych przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7 sierpnia oraz 4 września w Pasiece Hodowlanej „Pożóg” LODR w Końskowoli. Jest organizowane z myślą głównie o początkujących pszczelarzach oraz osobach zainteresowanych założeniem własnej pasieki z terenu woj. lubelskiego.

W programie przewidziano m.in. omówienie podstawowych zasad zakładania pasieki, w tym typy i rodzaje uli, omówienie biologii rodziny pszczelej i chorób pszczół. W czasie zajęć praktycznych przewidziano wykonywanie przeglądu uli (ocena rodzin, ilości pokarmu), przygotowanie rodzin do zimowli, wykonywanie ramek, wtopienie węzy, miodobranie, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi elektronicznych do monitorowania pracy ula i życia pszczół.

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. - Chcąc zatrzymać proces wymierania populacji pszczół, zadbać o przyszłość ludzkości, warto propagować tradycję pszczelarską wśród społeczeństwa, należy podnieść poziom wiedzy i świadomość osób zainteresowanych tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie - podkreśla LODR w Końskowoli.

Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać do dnia 24 lipca 2020 r.