Zajmujący 35 ha Rezerwat roślinności kserotermicznej na Zboczach Płutowskich, znajdujący się na terenie Zespołu Parków, został utworzony w celu zachowania unikalnej roślinności stepowej porastającej fragmenty prawego brzegu Wisły. Wyjątkowymi, występującymi tam gatunkami są m. in. pięciornik piaskowy, ostnica włosowata, miłek wiosenny i kłosownica pierzasta. W celu ochrony tych gatunków przed zagłuszeniem przez tarninę czy dziką różę, przed dziesięciu laty rozpoczęto wypasanie owiec wrzosówek. Tę zanikającą w Polsce rasę charakteryzuje siła i duży apetyt, który ratuje zagrożoną roślinność.

Zastosowanie owiec w roli „biologicznych kosiarek" można uznać za udany eksperyment przyrodników. Hodowla owiec stoi na granicy opłacalności, na szczęście pomagają dopłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w ramach programu rolnośrodowiskowego. Wzrzosówki z pewnością zostaną w Rezerwacie na kolejne lata.

Wypasające się owce budzą duże zainteresowanie i są jedną z wielu atrakcji turystycznych regionu. W Zespole Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego można zwiedzać m. in. zabytkowy młyn z 1888 r. w Grucznie, zagrodę osadników holenderskich w Chrystkowie, pozostałości cmentarza mennoickiego we wsi Kosowo oraz Muzeum Pszczelarstwa. W wakacje warto odwiedzić odbywający się corocznie w Grucznie Festiwal Smaku, będący jedną z najważniejszych imprez kulinarnych północnej Polski. Można tam skosztować wielu regionalnych produktów.