Rynkiem naszych zachodnich sąsiadów zatrząsł skandal. Na fermy drobiu oraz trzody chlewnej trafiła skażona dioksynami pasza. Czym są dioksyny i dlaczego ważna jest prewencja?

Dioksyny to organiczne związki chemiczne, które w podwyższonej koncentracji mogą okazać się kancerogenne. Wymienia się cztery podstawowe źródła ich pochodzenia:
- spalanie i spopielanie rozmaitych substancji pochodzenia naturalnego lub sztucznego, np. spalarnie śmieci i odpadów przemysłowych;
- przemysłowa produkcja i przetwarzanie chloru;
- produkcja papieru, w tym proces chlorowego wybielania papieru;
- składowiska odpadów i wysypiska śmieci.
Do skażonej paszy dioksyny prawdopodobnie dostały się poprzez przeróbkę odpadów z produkcji biopaliwa. Szacuje się, że liczba dotkniętych ferm w Niemczech to około 4.700 gospodarstw.

- Najważniejsza jest prewencja, dlatego ważne, by paszę kupować jedynie z pewnego źródła. Od lat kreujemy programy żywienia, na każdym etapie dbając o ich pewność. Na zdrowie zwierząt patrzymy poprzez pryzmat zdrowia ludzi. Pozorne oszczędności mogą kończyć się problemami, jak w Niemczech. Za nimi natomiast mogą stać dramaty ludzi - powiedział Tomasz Kwiatkowski, Główny Lekarz Weterynarii, Provimi Polska.

Skutki działania toksycznych związków, takich jak dioksyny, są przeróżne. Najgorsze skojarzenia budzi słowo "rakotwórcze". Z pewnością nie działają nagle, efekty widoczne mogą być po wielu latach od zatrucia.

- Szczególną wagę przywiązujemy do monitoringu zarówno surowców, jak i gotowych produktów. Posiadamy ściśle określoną księgę bezpieczeństwa zawierającą m.in. rygorystyczne systemy kontroli na liniach produkcyjnych. Przeprowadzane są również wewnętrzne audyty przez odpowiednio wykwalifikowane zespoły pracowników lub przez zewnętrznych podwykonawców - komentuje Rafał Wysmoliński, Kierownik ds. Zapewnienia Jakości, Provimi Polska. - Dodatkowo, surowce, z których korzystamy, muszą spełniać wszystkie normy prawne i jakościowe. Przed rozpoczęciem współpracy nasi dostawcy są zatem poddawani szczegółowym audytom jakościowym.