W przypadku pasz dla bydła drożały mieszanki pełno porcjowe dla krów mlecznych, a taniały dla cieląt. Różnokierunkowe tendencje panowały również na rynku pasz dla trzody chlewnej. Pasze typu prestarter/starter zanotowały duży, 10-procentowy spadek ceny. Po raz pierwszy od wielu miesięcy potaniały również, choć nieznacznie, pasze dla loch. Po raz dwunasty z rzędu drożały natomiast pasze typu grower/finisher.

W maju ponownie zwiększyła się dynamika cen w ujęciu rocznym. Podstawowe mieszanki paszowe były już o 20 do 53 proc. droższe niż w maju ubiegłego roku. Wyjątkiem są pasze mlekozastępcze dla bydła, drożejące znacznie wolniej. Mimo dużych podwyżek cen pasz na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy wydają się być one niewielkie, jeśli porównamy je ze wzrostami, jakie dokonały się w tym czasie na rynku zbóż paszowych. W maju pszenica paszowa była mniej wicej o 103 proc. droższa niż przed rokiem, a jęczmień paszowy o 108 proc. droższy.

Wydaje się również, że dane za czerwiec pokażą dalszy wzrost cen pasz przemysłowych. A to za sprawą notowanych w maju podwyżek cen zbóż paszowych. Według danych MRiRW w maju pszenica paszowa była o około 2 proc. drozsza niż w kwietniu, a jęczmień paszowy o 3 proc. droższy. Z kolei zarówno dane MRiRW, jak i dane Sparks Polska wskazują na zarysowującą się tendencję spadkową cen zbóż paszowych w kraju. Wg Sparks Polska w pierwszych trzech tygodniach czerwca taniały prawie wszystkie monitorowane gatunki zbóż paszowych.

Na rynkach światowych w ostatnich tygodniach taniała również śruta sojowa. Spadek jej ceny na giełdzie CBOT w przeliczeniu na złote pomiędzy
końcem maja, a końcem czerwca wyniósł około 3 proc. Wszystko to może spowodować zahamowanie wzrostów cen pasz w lipcu.

Trudno powiedzieć jak będą kształtowały się ceny pasz przemysłowych w drugiej połowie roku, ale oceniamy, że większe jest prawdopodobieństwo spadków cen niż ich wzrostów.