Zgodnie z zapowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, nowa ustawa o ochronie zwierza uderzy w hodowców zwierząt futerkowych, gdyż ma wprowadzić całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Warto nadmienić, że już w 2017 r., był złożony podobny projekt, który miał wprowadzić taki zakaz, ale właścicielom ferm zwierząt futerkowych udało się zablokować wejście tych przepisów. 

Nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt ma także znacząco poszerzyć kompetencje organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną zwierząt. Jeszcze nie wiadomo w jakim dokładnie zakresie zostaną poszerzone te kompetencje i jakie dodatkowe narzędzia prawne uzyskają organizacje pozarządowe, specjalizujące się w ochronie zwierząt.

Nowa projekt ustawy ma też wprowadzić całkowity zakaz ubojów rytualnych.  Ponadto właściciele schronisk dla zwierząt domowych mogą już nastawiać się na częstsze i dokładniejsze kontrole.

Dodatkowo nowe przepisy mają ograniczyć trzymanie domowych zwierząt na uwięzi. Oczywiście, nie wiadomo jeszcze dokładnie czy zwierzęta domowe będzie można trzymać tylko tymczasowo na uwięzi, czy też będzie obowiązywał ogólny zakaz trzymania zwierząt na łańcuchach, a będzie to można robić tylko w wyjątkowych wypadkach.