W XV Forum Pszczelarzy uczestniczyło ponad pół tysiąca właścicieli pasiek. Wśród tematów spotkania największe zainteresowanie wywołała informacja o programie wsparcia dla pszczelarstwa; a zwłaszcza czym będzie się on różnił od starego, trzyletniego, który właśnie się kończy.
Zasadnicza różnica ma polegać na tym, że pszczelarze będą mogli sami występować z wnioskami o wsparcie, podczas gdy poprzednio o pieniądze mogły się ubiegać tylko związki pszczelarskie. Pieniądze będą przeznaczone na zakup matek pszczelich, zwalczanie warrozy i na kupno lawet samochodowych do przewozu uli.

Źródło: Gazeta Pomorska