Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:
- związki pszczelarskie,
- stowarzyszenia pszczelarzy,
- zrzeszenia pszczelarzy,
- spółdzielnie pszczelarskie,
- grupy producenckie pszczelarzy,
- jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.


W sezonie 2013/2014 refundacji podlegać będą jak podaje ARR koszty poniesione na realizację następujących działań:
- przeprowadzenie szkoleń,
- zakup sprzętu pszczelarskiego,
- zakup środków warrozobójczych,
- zakup lawet do przewozu uli,
- zakup urządzeń laboratoryjnych,
- wykonanie analiz jakości miodu,
- zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
- wdrażanie programów badawczych,
- produkcja filmu edukacyjno - instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozbójczych.