Zarząd Stadniny Koni Janów Podlaski podał ostateczne wyniki rozliczenia Święta Konia Arabskiego, Aukcji Pride of Poland oraz Aukcji Summer Sale, które odbyły się w dniach 11-15 sierpnia 2017 r. w Janowie Podlaskim, a następnie w Michałowie i Białce.

Organizatorem sierpniowych wydarzeń była Stadnina Koni Janów Podlaski, natomiast zgodnie z zawartą umową, Międzynarodowe Targi Poznańskie pełniły funkcję operatora techniczno-logistycznego całej imprezy. Przyjęty pomiędzy organizatorem i operatorem model rozliczeń zakładał wzajemną kompensatę świadczeń i kosztów.

Na przychody z imprezy złożyły się: wpływy od sponsorów, wpływy ze sprzedaży biletów, wpływy za wynajęcie powierzchni, przychody z tytułu wpisowego za udział w Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi, prowizja od sprzedanych koni hodowców prywatnych, przychody z tytułu udostępnienia powierzchni, przychody ze sprzedaży katalogów i reklam.

W sumie przychody wyniosły 1 mln 732 tys. zł , a koszty poniesione z tytułu organizacji święta podliczono na 1 mln 909 tys. zł. Oznacza to, że w ostatecznym rozliczeniu, koszty organizacji wydarzenia były wyższe od przychodów poniesionych z tytułu organizacji i wyniosły 176,7 tys. zł. Straty te zostały rozdzielone na 3 stadniny: Janów Podlaski (56 tys. zł), Michałów (91,8 tys. zł) oraz na Małopolską Hodowlę Roślin (28,7 tys. zł).

Podczas aukcji Pride of Poland i Summer Sale wylicytowano 13 koni hodowli państwowych za łączną kwotę 549 tys. euro. Jednak nabywcy 2 klaczy nie dokonali płatności w terminie wskazanym w regulaminie aukcji (125 tys. euro) i nie odebrali wylicytowanych koni. W związku z powyższym wpłacone wadium w kwocie ponad 17 tys. zł (4tys. euro) przeszło na rzecz stadniny.

Biorąc pod uwagę, że straty na organizacji wydarzenia wyniosły 176 tys. zł, a przychody z tytułu sprzedaży koni wyniosły prawie 1 mln 811 tys. zł (424 tys. euro) wydarzenie zamknęło się zyskiem w kwocie 1 mln 634 tys. zł - poinformował KOWR.