Materiał merytoryczny przedstawiony w poradniku oparty jest o niezależne badania. Wśród różnorodnych porad, rolnik odnajdzie wskazówki dotyczące wyboru foli dobrej jakości, odpowiedniej liczby warstw foli oraz analizę korzyści wynikających z przemyślanych wyborów. Publikacja poradnika ma na celu uświadomienie polskim rolnikom wagi dokonywania odpowiednich wyborów podczas zakupu foli.

Jak pokazują badania zlecone przez firmę Dow Instytutowi Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, zawijanie bel w 4 do 6 warstw foli zapewnia lepszą ochronę przed utlenianiem, co z kolei minimalizuje straty w objętości suchej masy, spowodowane drożdżakami oraz pleśnią. Ilość warstw ma również bezpośrednie przełożenie na wartości odżywcze paszy i zapewnia jej stałą jakość podczas zimowego skarmiania.

W praktyce z powodu oszczędności, rolnicy używają 1 do 2 warstw foli. Powinni jednak pamiętać, że zastosowanie dodatkowych warstw powoduje bardziej wydajną fermentację. Jakość paszy jest pochodną tego procesu - stwierdziła Dr Barbara Wróbel, naukowiec zajmujący się badaniami nad produkcją pasz kiszonych w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

W wypadku bel o dużej gęstości i o dużej zawartości masy suchej, produkowanych z łatwo przyswajalnej trawy, gdzie ilość masy suchej na belę przekracza 200 kg, uzasadnione jest stosowanie 6 warstw folii. Zwiększenie masy suchej o 25 kg na belę zrekompensuje konieczność dodania dwóch warstw folii, gdyż zmniejszy się ilość bel, jaką trzeba wyprodukować, opakować, przewieźć i zmagazynować.

Ponad wszelką wątpliwość odpowiedni wybór koloru foli może pomóc zredukować straty i podnieść jakość kiszonki. Badania wykazały, że jaśniejsze kolory foli, białe lub zielone, oddają więcej ciepła w porównaniu z foliami czarnymi, tym samym wpływając pozytywnie na fermentację paszy. Przegrzewanie prowadzi do ubytków w wartościach odżywczych kiszonki, jak również psucia się już zbelowanej paszy.

Wzrost objętości paszy spowodowany przegrzaniem grozi zakłóceniem szczelności bel. Właściwe opakowanie kiszonki powinno mieć dobre własności mechaniczne i dużą lepkość (tack), powinno też być wykonane ze stabilnego materiału, aby było odporne na uszkodzenie przez światło słoneczne, a zwłaszcza przez promienie UV. Folia musi być wysokiej jakości ze względu na wymagania stawiane wobec materiału podczas owijania, transportu i magazynowania bel - twierdzi Pan Schulze z Dow Europe.

Źródło: farmer.pl