W tym czasie produkcja mieszanek paszowych dla drobiu zwiększyła się o 3 proc. i po raz pierwszy tych mieszanek wyprodukowano więcej niż mieszanek dla trzody chlewnej. W 2010 r.mieszanek dla świń wytworzono o 1 proc. mniej niż w 2009 r. Spadek ten spowodowany był kryzysem w sektorze trzody chlewnej wywołanym wysokimi kosztami produkcji. Mieszanek dla bydła wytworzono w 2010 r. tyle samo co rok wcześniej. Szacuje się, że w bieżącym roku produkcja mieszanek dla bydła nie zmieni się, mieszanek dla drobiu – wzrośnie o 0,5 proc., a dla świń – spadnie o 1,5 proc. Ogółem produkcja mieszanek zmniejszy się o 0,5 proc. W 27 krajach Unii zwierzętom zadaje się 465 mln ton paszy rocznie, z czego około 30 proc. stanowią mieszanki paszowe o wartości 45 mld euro.