Rada ds. hodowli koni, która obradowała z udziałem ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, zapoznała się ze wstępnym projektem tego programu. Jego autorem jest znawca koni profesor Marian Kaproń związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

W spotkaniu wziął także udział wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prezesi i przedstawiciele Związków Hodowców Koni, Stadnin i Stad Ogierów - poinformowało we wtorek biuro prasowe resortu.

- Będzie to pierwszy w Polsce dokument określający zasady hodowli koni - poinformował minister Jurgiel.

Zdaniem autora programu hodowla koni powinna stać się narodową specjalnością. Program będzie zawierał ocenę sytuacji w hodowli koni w Polsce, określi zagrożenia rozwoju kierunków hodowli oraz sformułuje zalecenia działań naprawczych.

Opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa oraz sektora rekreacji i sportu, jest też odpowiedzią na postulaty płynące od hodowców koni.

Podczas spotkania poruszano także szereg zagadnień związanych m.in. z wprowadzeniem zmian w organizacji hodowli koni, określeniem współdziałania i roli hodowli państwowej oraz prywatnej, a także koniecznością obserwowania sytuacji rynku światowego w hodowli koni.

Rada ds. hodowli koni została powołana 30 kwietnia 2016 roku zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej ramach pracuje 6 zespołów.

W jej skład wchodzi 36 przedstawicieli nauki, ekspertów i hodowców. Jej utworzenie podyktowane było potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa, a w konsekwencji do rozwoju hodowli koni.