Tradycyjne metody odchowu młodzieży hodowlanej skupiają się wyłącznie na okresie odpoju mlekiem/ preparatem mlecznym. Plan Kaliber precyzyjnie określa ze szczegółami każdy etap rozwoju jałówek i udziela praktycznych wskazówek. Ze względu na fizjologiczny rozwój i możliwości wzrostu młodego bydła, program odchowu jałówek został podzielony na cztery fazy: start, wzrost, dojrzewanie, cielność.

Biorąc pod uwagę różnice w kosztach tradycyjnego planu odchowu jałówek i programu Kaliber należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: zużycie preparatu mlekozastępczego/ cielę, zużycie paszy treściwej/ jałówkę i rodzaj paszy, koszt pasz objętościowych, koszt obsługi weterynaryjnej. Jeśli wziąć na uwagę te dane, koszt odchowu jałówki przekłada się w 15-20% na cenę mleka.  

Kaliber to propozycja firmy De Heus, zaprezentowany zostanie na targach FARMA 2011.