To projekt o charakterze przyrodniczym, który ma pomóc wypracować nową strategię ochrony żubrów w Puszczy Białowieskiej.

W jego ramach prowadzony jest wszechstronny monitoring żubrów (telemetryczny, satelitarny i genetyczny), działania poprawiające warunki środowiska bytowania żubrów (m.in. budowa wodopojów, rekultywacja i wykaszanie łąk puszczańskich) oraz działania mające na celu przeciwdziałanie konfliktom wynikającym z bliskiego sąsiedztwa człowieka i żubra.

"Żubr w tym regionie raczej nie ma dobrego wizerunku, często postrzegany jest jako szkodnik" - powiedziała PAP Dorota Ławreszuk, koordynator administracyjny projektu "Kraina Żubra", który jest realizowany ze środków unijnego programu LIFE Nature.

"Tymczasem jest on cennym walorem przyrodniczym i turystycznym na skalę nie tylko europejską, ale również światową. Obecność żubra może przyczynić się do rozwoju turystyki, promocji Puszczy Białowieskiej i rozwoju gospodarczego regionu" - dodała Ławreszuk.

Jednak przez część mieszkańców puszczańskich gmin żubry postrzegane są jako szkodniki, bo wychodzą poza Puszczę Białowieską i wyrządzają szkody w uprawach.

Zdarzają się też przypadki agresji żubrów w stosunku do ludzi. W ocenie Doroty Ławreszuk, z reguły są to osobniki, które z winy samego człowieka "oswoiły" się z jego obecnością i straciły wobec ludzi jakąkolwiek bojaźń.

Podkreśliła, że mieszkańcy muszą wiedzieć, jak zachować się w bliskim kontakcie ze zwierzęciem, z kim kontaktować się, by uzyskać pomoc, czy gdzie zgłosić szkody materialne wyrządzone przez żubry i jak uzyskać odszkodowanie. Do wiosny przyszłego roku ma odbyć się w sumie jedenaście 2-dniowych spotkań konsultacyjnych (najbliższe: w czwartek-piątek dla gminy Michałowo).

W ich programie jest część teoretyczna, w postaci wykładów poświęconych żubrowi i prezentacji filmów o tych zwierzętach, którą prowadzą m.in. naukowcy, leśnicy oraz pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

Drugiego dnia uczestnicy konsultacji poznają w terenie zwyczaje żubrów i ich zachowanie na wolności.

Konsultacje prowadzi Fundacja Zielone Płuca Polski, jeden z partnerów w projekcie. Jak powiedziała PAP Aneta Kostecka z tej fundacji, w spotkaniach biorą udział miejscowi liderzy: urzędnicy samorządowi, przedstawiciele różnych służb, nauczyciele - czyli osoby o znaczącej pozycji w środowisku. Po spotkaniu wypełniają ankiety, na końcu konsultacji powstanie raport.

Projekt przewiduje też spotkania w szkołach, odbywają się także tematyczne seminaria dla nauczycieli.

Całe przedsięwzięcie ma przekonać lokalną społeczność, że żubr to ogromna atrakcja przyrodnicza i turystyczna tego regionu. Równolegle prowadzone badania naukowe zmierzają natomiast do wypracowania strategii ochrony dla tego gatunku.

Zainicjowany w 2004 r. projekt w szerszej postaci, o nazwie "Program Żubr" przewiduje także działania inwestycyjne, by zintegrować rozwój gospodarczy tej części województwa podlaskiego w oparciu o żubra, jako atrakcję przyrodniczą i turystyczną.

Źródło: PAP