Jak podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt trafił właśnie do uzgodnień.

"Zaproponowane zmiany stanowią uzupełnienie środków przewidzianych w obecnie obowiązującym rozporządzeniu oraz uwzględnienie w rozporządzeniu jenotów" - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia.

W projekcie określono też sposób i częstotliwość pobierania próbek i przeprowadzania badań w celu wykrywania zakażeń SARS-CoV-2 u tych zwierząt. Przewiduje się cykliczne pobieranie próbek z zachowaniem 20-dniowego odstępu pomiędzy kolejnymi pobraniami - do czasu uzyskania dwóch następujących po sobie wyników wykluczających obecność choroby.

Jak wskazano w uzasadnieniu, projekt określa też sposób postępowania powiatowego lekarza weterynarii w przypadku wystąpienia zakażeń SARS-CoV-2 u osób mających kontakt z norkami lub jenotami w gospodarstwie albo zwiększonej liczby padnięć tych zwierząt.

Projekt przewiduje ponadto możliwość pozyskiwania skór od norek pochodzących z ogniska choroby - przy zachowaniu zasad bioasekuracji, zarówno w miejscu ich obróbki, jak i przetwarzania.

"Z tego powodu w projekcie zostały określone m.in. warunki przestrzegania zasad bioasekuracji przez osoby obsługujące zwierzęta oraz warunki transportu i obróbki norek lub jenotów uśmierconych w celu pozyskania futer" - napisano w uzasadnieniu.