Provimi swoim pracownikom oferuje programy rozwojowe, a także szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, które umożliwiają podnoszenie poziomu wiedzy,  kwalifikacji i kompetencji. Organizacja zatrudnia ponad  800 profesjonalnych  pracowników w Polsce.

Provimi Polska rozpoczęła w roku 2009 realizację Programu Rozwoju Kadry z Wysokim Potencjałem. Inicjatywa ta skierowana jest do młodych i ambitnych pracowników i ma na celu kompleksowe przygotowanie ich do samodzielnej realizacji strategicznych dla firmy zadań i projektów. Uczestnicy programu mają szansę czerpania wiedzy od najlepszych ekspertów na kolejnych etapach rozwoju zawodowego. Dzięki temu, firma zyskuje wykwalifikowaną kadrę, co sprzyja zachowaniu oczekiwanego poziomu zasobów kompetencyjnych.

Rozwój Provimi to także rozwój naszych pracowników. Staramy się, aby oprócz realizacji celów biznesowych firmy wdrażać nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, budować zaangażowanie pracowników oraz sprzyjającą temu kulturę organizacyjną – mówi Maria Wyżga, Dyrektor Personalny Provimi Polska.

Provimi Polska popiera programy wspierające młode talenty w dążeniu do zdobywania nowych kompetencji i umiejętnosci, dlatego też firma znalazła się w gronie mecenasów programu stypendialnego „Stypendium z wyboru – Daj się wybrać”. Program ten powstał z inicjatywy fundacji Absolvent.pl i jest pierwszym na polskim rynku programem stypendialnym, który umożliwia studentom i absolwentom pozyskanie funduszy na realizację marzeń, rozwój osobisty i planowanie ścieżki kariery zawodowej.

Provimi Polska wychodząc naprzeciw młodym talentom, dąży do tego, aby miano „pracodawcy z wyboru” nie tylko przyniosło korzyści firmie, która wzmacnia swoją markę, ale budowało wizerunek firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Pracodawca z wyboru to firma wymagająca, ale też wychodząca naprzeciw młodym talentom i spełniająca ich oczekiwania. W najbliższym czasie planujemy opracowanie kolejnych działań, które udoskonalą kulturę organizacyjną i przyciągną potencjalny personel – podkreśla Maria Wyżga.