Provimi wprowadza nowe rozwiązania, co pozwoli wzmocnić rentowność produkcji oraz wdrożyć nowe programy żywienia zwierząt, które z kolei zwiększą opłacalność hodowli. - Wierzę, że wypracowana przez nas strategia umocni pozycję Provimi jako niekwestionowanego lidera na rynku - mówi Maciej Rybicki, Prezes Provimi Polska.

Jednym z etapów modernizacji firmy Provimi są lokalne inwestycje m.in. wdrożenie nowoczesnych systemów wspierających proces produkcji pasz w wytwórniach działających na terenie całego kraju. Najnowsze rozwiązania zapewnią zwiększenie możliwości logistycznych w kluczowych wytwórniach firmy w Białymstoku, Jarosławiu i w Dobrzelinie. Dostosowując się do najnowszych standardów jakościowych, w Brzozowie, Świeciu i Jarosławiu dokonano wymiany programów sterujących produkcją, które zagwarantują jeszcze lepszą kontrolę procesów powstawania pasz. W paszach dla niosek zostaną wdrożone nowoczesne mlewniki o dużej wydajności, rozdrabniające pasze.

Udoskonalenie i opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie programów żywieniowych zwierząt to zadanie priorytetowe dla firmy Provimi. W ostatnim czasie wytwórnie zostały wyposażone w automatyczne sondy do pobierania prób oraz analizatory w bliskiej podczerwieni NIRS, dzięki którym weryfikacja pasz odbywa się już podczas procesu produkcyjnego. - W przypadku Provimi - firmy zajmującej pozycję lidera rynkowego dostęp do nowoczesnego, efektywnie działającego zaplecza technicznego jest niezbędny dla stałego unowocześniania produktów zgodnie ze światowymi wymogami rynku - podkreśla Maciej Rybicki, prezes Provimi.