Provimi Pet Food Polska przeniesie produkcję do zakładów w Czechach. Z tego powodu Provimi Polska zdecydowało zamknąć działalność w Zakładzie Usług Produkcyjnych w Osnowie, który realizował produkcję suchej karmy dla zwierząt domowych na zamówienie Provimi Pet Food Polska.

- Zakład zostanie zamknięty w związku z wycofaniem się jedynego podmiotu, dla którego prowadzona była produkcja. Jej wygaszenie nastąpi 31 maja 2010 roku i w żaden sposób nie wpłynie na naszą podstawową działalność – produkcję pasz” – oświadczył Maciej Rybicki, Prezes Provimi Polska.


W Zakładzie Usług Produkcyjnych w Osnowie pracuje 39 osób.  - Decyzja podjęta przez Provimi Polska była podyktowana względami, które nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ZUP w Osnowie. Chcemy zapewnić im ponadstandardowe warunki odejścia.” – wyjaśnia Maciej Rybicki.