Przeniesienie produkcji z Polski do Czech podyktowane jest względami ekonomicznymi i jest wynikiem optymalizacji kosztów Provimi Pet Food Polska. „Zakład zostanie zamknięty w związku z wycofaniem się jedynego podmiotu, dla którego prowadzona była produkcja. Jej wygaszenie nastąpi 31 maja 2010 roku i w żaden sposób nie wpłynie na naszą podstawową działalność – produkcję pasz” – mówi Maciej Rybicki, Prezes Provimi Polska.

W Zakładzie Usług Produkcyjnych w Osnowie zatrudnionych jest obecnie 39 osób. „Decyzja podjęta przez Provimi Polska była podyktowana względami, które nie dotyczą pracowników zatrudnionych w ZUP w Osnowie. Chcemy zapewnić im ponadstandardowe warunki odejścia.” – dodaje Maciej Rybicki.
Likwidacja takiej liczby stanowisk pracy wymaga ustawowego trybu zwolnień grupowych. Provimi Polska podejmie wszelkie działania zgodne z zapisami Ustawy z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Provimi Polska Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności Provimi-Rolimpex S.A. - spółki, która powstała w wyniku połączenia dwóch liderów rynku paszowego w Polsce: Provimi Polska Holding Sp. z o. o. oraz Rolimpex S.A. Połączenie nastąpiło 2 sierpnia 2005 roku, natomiast po przeprowadzeniu szeregu zmian organizacyjnych, od 1 sierpnia 2008 roku funkcjonuje jako Provimi Polska Sp. z o.o.

Provimi Polska należy do międzynarodowego koncernu Provimi Holding, jednego z największych na świecie dostawców produktów i technologii żywienia zwierząt, posiadającego 80 wytwórni pasz w 30 krajach na całym świecie i zatrudniającego ponad 8 tysięcy osób.

Źródło: farmer.pl