Rok 2009 zostanie zapamiętany przez klientów i pracowników Provimi Polska jako okres restrukturyzacji w kluczowych obszarach działania przedsiębiorstwa: produkcji, obsługi klienta oraz finansów. W miejsce biur obsługi klienta znajdujących się na terenie każdej wytwórni, utworzono 5 biur regionalnych, których zadaniem jest obsługa klientów z całej Polski. Ujednolicono przez to procedury obsługi klienta, oraz zwiększono dostępność serwisu m.in. poprzez wydłużenie czasu pracy biur.

Provimi poszerzyło także swoją ofertę produktową wprowadzając nowy program dla brojlerów. Zdaniem klientów jest on lepiej dopasowany do potrzeb fizjologicznych rosnących brojlerów.

Przykładem innowacyjnych działań jakie wprowadzono w 2009 roku jest także program „atak na maciory", wspomagający działania mające na celu poprawę niskiej opłacalności sektora trzody chlewnej i bydła. Modernizacja technologii żywienia, to jeden z powodów dla których najlepsi spośród współpracujących z firmą rolników są w stanie uzyskać nawet 25 - 27 sztuk prosiąt rocznie od jednej maciory (przy niezmienionych kosztach) podczas gdy średnia ogólnopolska kształtuje się na poziomie 18 - 19 sztuk.

Rok 2010 będzie dla Provimi rokiem kontynuacji zmian. Firma zamierza wprowadzić nowe technologie produkcji pasz i zaproponować zmiany w żywieniu zwierząt tak, aby osiągnąć w produkcji zwierzę mniejszą emisję gazów cieplarnianych.

Źródło: farmer.pl