Windblow Limited (Cypr) jest spółką holdingową kontrolowaną przez Elenę Varshavskayą zamieszkałą w Moskwie. Evonik International Holding (Holandia) należy do niemieckiej grupy Evonik działającej w obszarze chemikaliów i nieruchomości.W wyniku koncentracji Windblow Limited i Evonik International Holding dojdzie do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą RusFerm. Spółka będzie posiadać 100 proc. udziałów w DonBioTech-powstającym producencie lizyny do pasz zwierzęcych - podaje UOKiK.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.