- Zbiory zbóż w Polsce w 2010 r. wyniosły 27,3 mln ton i były o ponad 8 proc. niższe od zbiorów 2009 r. Jest to poziom o prawie 0,9 mln ton mniejszy od szacowanego na sezon 2010/11 ich zużycia. Krajową produkcję pasz treściwych w sezonie 2010/11 szacuje się na 19,2 mln ton, co w porównaniu z sezonem poprzednim oznacza spadek o 11,5 proc. - napisano w analizie IERiGŻ.

- Zapotrzebowanie krajowego rynku na pasze treściwe, po 5,5 proc. wzroście w poprzednim roku gospodarczym, w bieżącym sezonie jest wyższe o ok. 3 proc. i wynosi ok. 22,9 mln ton - dodano.

IERiGŻ ocenia, że wzrost popytu na pasze treściwe wynika ze zwiększonej produkcji drobiu i odbudowy pogłowia trzody.

- Popyt na zbożowe surowce paszowe w sezonie 2010/11 może osiągnąć 19,4 mln ton, wobec 18,6 mln ton w sezonie poprzednim. Spasanie zbóż w postaci pasz gospodarskich zwiększy się o prawie 4 proc., do ok. 13,4 mln ton, a zużycie zbóż w przemyśle paszowym wzrośnie o ponad 9 proc., do 4,2 mln ton. Utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na surowce wysokobiałkowe, szacowane w bieżącym sezonie na 3,5 mln ton - napisano.

-W sezonie 2010/11 import głównych surowców paszowych będzie o 1-2 proc. mniejszy niż w roku poprzednim i wyniesie ok. 3,8 mln ton. O ok. 13 proc., do niespełna 1,2 mln ton obniży się import zbożowych surowców paszowych. Wzrośnie natomiast o 4-5 proc. do ponad 2,6 mln ton przywóz surowców wysokobiałkowych. Eksport zbożowych surowców paszowych obniży się o ok. 16 proc. do ok. 1,6 mln ton. O ok. 260 tys. ton, do 1,0 mln ton zmaleje eksport pasz zbożowych, a wysokobiałkowych utrzyma się na ubiegłorocznym poziomie 0,63 mln ton - dodano.

Instytut przewiduje, że w 2011 roku utrzyma się wzrostowa tendencja w produkcji pasz przemysłowych, jednak w związku ze znacznym wzrostem cen surowców paszowych i pogorszeniem opłacalności chowu jej dynamika może nieco osłabnąć.

- Utrzyma się wysoki popyt na pasze dla drobiu. Mimo drastycznego pogorszenia opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnich miesiącach, wzrośnie produkcja mieszanek średniobiałkowych dla świń, gdyż poprawiły się relacje cen pasz przemysłowych do zbóż. Rosnące ceny skupu mleka także będą oddziaływać w kierunku wzrostu zapotrzebowania na pasze dla bydła, w tym głównie dla krów mlecznych. Wstępnie przewiduje się, że globalna produkcja pasz przemysłowych w 2011 r. może przekroczyć 8,0 mln ton, wobec 7,7 mln ton w roku poprzednim - napisano.

Instytut prognozuje, że w końcu bieżącego sezonu ceny pszenicy paszowej mogą wynieść 800-850 zł/t, żyta 650-700 zł/t, a kukurydzy 770-820 zł/t.

- Po żniwach pszenica paszowa może kosztować 650-700 zł/t, a żyto 500-540 zł/t, wobec odpowiednio 688 i 541 zł/t we wrześniu 2010 r. - dodano.