W piątek w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego podpisano umowę, będącą efektem rozstrzygnięcia pierwszego tegorocznego konkursu dot. dotacji w ramach programu.

Jak podało tego dnia biuro prasowe urzędu, Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne otrzymała dotację 426 tys. zł na ochronę przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów poprzez prowadzenie tam wypasu owiec.

Ponadto Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Woj. Śląskiego zawarło w piątek z samorządem województwa umowę na 172 tys. zł na popularyzację idei edukacji w gospodarstwach edukacyjnych.

Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne otrzymała dotację w konkursie, którego celem jest czynna ochrona bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec ras lokalnych oraz popularyzację stworzonego w 2017 r. "Szlaku bacówek programu Owca Plus". Składane oferty musiały uwzględniać m.in. wypas owiec na nie mniej niż 550 ha hal i polan na terenie Beskidów.

W tym roku na działania zasadniczego konkursu "Owcy Plus" w Beskidach przeznaczono 440 tys. zł, a na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej - niespełna 64 tys. zł. W konkursie zgłosiły się podmioty z obu tych obszarów. Dotację w kwocie 426 tys. przyznano tylko Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne z Koniakowa - na prowadzenie ekstensywnego i kulturowego wypasu owiec.

Wojewódzki Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej "Owca Plus" funkcjonuje w woj. śląskim od 2007 r. Już po dwóch pierwszych latach zaobserwowano zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz zwiększenie bioróżnorodności roślinności łąk czy polan.

Inne efekty to większe zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie tradycji i zwyczajów i silniejsze zainteresowanie turystów pasterstwem i czynną ochroną przyrody. W 2010 r. samorząd woj. śląskiego zdecydował o kontynuowaniu programu do 2014 r., a następnie został on przedłużony do 2020 r.