Największe spadki zanotowano w przypadku pasz pełnoporcjowych dla loch. Obniżka cen wyniosła 3,7 proc. wobec spadku o 1,5 proc. miesiąc wcześniej. Pasze te tanieją stopniowo od maja, informują analitycy BGŻ.  W rezultacie we wrześniu za tonę tej mieszanki płacono przeciętnie 1083 PLN wobec 1162 PLN w kwietniu.

Dosyć duże spadki notowano również w przypadku pasz grower/finisher oraz wszystkich rodzajów mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu.

W odróżnieniu od pasz dla drobiu i trzody chlewnej w przypadku pasz dla bydła zanotowano podwyżki cen. Podrożały mieszanki pełnoporcjowe dla cieląt oraz pasze mlekozastępcze. Mogło to być spowodowane bardzo wysokimi cenami bydła rzeźnego i wzrostem zapotrzebowania na powyższe rodzaje pasz.

Warto zauważyć, że mimo spadków notowanych w ostatnich trzech miesiącach ceny pasz są nadal historycznie dosyć wysokie. W stosunku do rekordowych poziomów notowanych drugim kwartale 2011 roku, pełnoporcjowe pasze dla drobiu potaniały o 5-9 proc., dla trzody chlewnej o 7 proc., a dla bydła o 0-3 proc.. Wyjątkiem są pasze typu prestarter/starter dla trzody chlewnej, które w stosunku do rekordowej ceny notowanej w marcu potaniały aż o 20 proc.

Prawdopodobnie dane za październik pokażą zatrzymanie spadków cen pasz lub nawet wzrost cen niektórych z nich. Pod koniec sierpnia i na początku września na rynku krajowym zaczęły wyraźnie rosnąć ceny pszenicy i jęczmienia paszowego. Znaczne osłabienie się złotego wpłynęło również na wzrost kosztów importowanej śruty sojowej. To mogło przełożyć się na ceny pasz w październiku. Z drugiej strony w ostatnich tygodniach stosunkowo szybko zaczęła tanieć kukurydza paszowa.

Według danych Sparks Polska w połowie września za tonę tego surowca zakłady paszowe płaciły 900-980 PLN, natomiast w połowie października znacznie mniej, bo 700-750 PLN. Przestały również rosnąć ceny innych zbóż paszowych na rynku krajowym.

W kierunku spadków cen pasz działają również obniżki światowych notowań śruty sojowej. W połowie października śruta sojowa na giełdzie w Chicago kosztowała o około 10-15 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W tak zmiennych warunkach rynkowych trudno cokolwiek prognozować.
Mimo wszystko można oceniać, że dane, które ukazały się w ostatnich kilku tygodniach, znacznie zwiększają prawdopodobieństwo spadków cen pasz w listopadzie.