Perymetryna jest trująca dla kotów

Według niemieckiego Urzędu Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności środki odkleszczowe zawierające permetrynę mogą prowadzić u kotów do poważnych, nawet zagrażających życiu zatruć. Kotom brakuje enzymu rozkładającego ten aktywny składnik.

Leki weterynaryjne zawierające substancję czynną permetrynę stosuje się u psów przeciwko pasożytom zewnętrznym, takich jak pchły i kleszcze. Szczególnie w gospodarstwach domowych z psami i kotami istnieje jednak zwiększone ryzyko zatrucia w wyniku kontaktu między zwierzętami.

Koty, które miały przypadkowy kontakt z substancją czynną lub które otrzymały produkt zawierający permetrynę, wykazują objawy, takie jak skurcze, porażenia, zwiększone wydzielanie śliny, wymioty, biegunka i trudności w oddychaniu. W najgorszym przypadku zatrucie permetryną może doprowadzić do śmierci kota.