Resort skarbu wystawi na sprzedaż walory stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego firmy z Bogusławic.

MSP poinformowało, że cena wywoławcza akcji spółki Stado Ogierów wynosi ponad 2 mln 376 tys. zł, a wadium uprawniające do udziału w aukcji - ok. 237 tys. zł.

Firma zajmuje się chowem i hodowlą koni. Świadczy również usługi związane ze sportem i rekreacją konną oraz działalność w zakresie upraw rolnych.

Prywatyzację w drodze aukcji umożliwia nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z 19 grudnia 2008 r., dzięki której inwestorzy mogą kupować całe spółki, a nie jak wcześniej do 10 proc. udziałów.