Sprawa stosowania raktopaminy w żywieniu zwierząt to temat, który od wielu lat wzbudza kontrowersje na arenie międzynarodowej. Tym razem Komisja Codex Alimentarius postanowiła wyznaczyć precyzyjne ogólnoświatowe standardy odnośnie stosowania tej substancji w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Głównym celem Codex Allimentarius jest wspieranie i kreowanie zasad, które pozwalają utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe. Komisja C.A. została powołana przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa przy ONZ i Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Komisja postanowiła określić również wskaźnik dla dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI) raktopaminy przez człowieka oraz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) w mięśniach, tłuszczu, wątrobie i w nerkach u trzody chlewnej i bydła.

Te standardy mają zapewnić ochronę zdrowia publicznego oraz wyznaczyć sprawiedliwe zasady handlu międzynarodowego.

Raktopamina jest zatwierdzona do użytku w ponad 20 krajach m.in. w: USA, Australii, Brazylii, Kanadzie, Indonezji i Korei Płd.

Unia Europejska od 1996 r. zakazała stosowania substancji z rodziny beta-antagonistów, do której należy raktopamina jako stymulatorów wzrostu. Sprzedaż, a także import mięsa uzyskiwanego ze zwierząt poddanych działaniu takich substancji są również zakazane na terenie UE.

Pod koniec ubiegłego roku Chiny również wprowadziły zakaz produkcji i sprzedaży raktopaminy. Substancja, była stosowana nielegalnie w paszach dla trzody chlewnej i bydła rzeźnego w celu zwiększenia przyrostów masy ciała i zwiększenia mięsności.

Wprowadzenie zakazu było wywołane przez skandal, jaki miał miejsce w Chinach wiosną ubiegłego roku. Ponad sto osób zatruło się po spożyciu wieprzowiny, wyprodukowanej z tuczników karmionych paszą z dodatkiem tzw. „chudego mięsa w proszku”, zawierającego m.in. klenbuterol i raktopaminę.

W 2002 r. Chińczycy wprowadzili zakaz stosowania „chudego mięsa w proszku” jako dodatku do pasz i wody pitnej dla zwierząt rzeźnych. Pod koniec lat 80-tych XX wieku najwięksi producenci mięsa m.in. USA i UE zabronili stosowania w paszach klenbuterolu ze względu na niebezpieczne efekty uboczne wśród ludzi, jak nudności, bóle i zawroty głowy i problemy z oddychaniem.
 
Po wprowadzeniu w życie standardów dla raktopaminy może okazać się, że kraje które obecnie dopuszczają stosowanie w paszach raktopaminę, będą miały problemy z eksportem swoich produktów. Wszystko zależy od tego na jakim poziomie Komisja C.A. określi wartości ADI i NDP.