- W polskich produktach nie ma tyle białka roślinnego, by zapewnić odpowiednią ilość pasz, a soja jest istotnym źródłem białka - przekonuje Tański.

 Jednym z podstawowych składników wielu pasz jest sprowadzana głównie z Argentyny śruta sojowa. Produkt ten jest jednak genetycznie modyfikowany. Ustawa o paszach z 2006 r. wprowadziła zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Miał on obowiązywać od połowy 2008 r. Nowelizacja ustawy z 2008 r. przedłużyła okres, od którego miałby obowiązywać zakaz - do końca 2012 roku. W tym czasie w Polsce miała się zwiększyć uprawa roślin wysokobiałkowych (m.in. takich jak lucerna, bób, peluszka), które miały zastąpić soję.

 - Wierzymy, że moratorium zostanie przedłużone lub też zostanie zniesiony zakaz importu śruty. Gdyby Polska jednak utrzymała zakaz importu śruty, to byłby on nie przestrzegany, bo większość krajów unijnych wykorzystuje ją do produkcji pasz - powiedział prezes Izby.

 Zaznaczył, że do UE trafia kilkanaście milionów ton śruty GMO. Korzysta się z niej również we Francji i w Niemczech - w krajach, gdzie społeczeństwo jest tak jak w Polsce podzielone w sprawie GMO. - Jednak żaden z tych krajów nie myśli o zakazie śruty sojowej, którą stosuje się od wielu lat - powiedział. - Nawet gdyby Polska wprowadziła zakaz, to przy wolnej wymianie towarów, śruta tak czy inaczej przeniknęłaby do Polski - argumentował.

Tański poinformował, że w styczniu lub w lutym 2012 planowana jest duża konferencja naukowa, na której zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki poważnych badań polskich i zagranicznych naukowców na temat organizmów genetycznie modyfikowanych. Jak mówił, badania te jednoznacznie wskazują, że nie ma żadnych zagrożeń dotyczących GMO, a są szanse wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych dla zwiększenia efektywności produkcji i ograniczenia chemizacji rolnictwa.

 Przypomniał, że w Polsce badaniami nad GMO zajmują się dwie placówki naukowe: Instytut Zootechniki w Balicach koło Krakowa i Instytut Weterynarii w Puławach.

 Polska importuje rocznie ok. 1,8-2,0 mln ton śruty sojowej. W strukturze zużycia surowców wysokobiałkowych prawie 93 proc. to śruty oleiste, głównie sojowa, 6 proc. to nasiona strączkowe, a 1 proc. to mączki rybne. Tegoroczna produkcja pasz przemysłowych szacowana jest na 8,15 mln ton; ma być o ponad 3 proc. wyższa niż w 2010 r.