Stwierdzone w 2011 r. uchybienia dotyczące warunków produkcji gęsi owsianych nie występowały w latach poprzednich, tj. w roku 2009 i 2010. Dodatkowo określono niewłaściwe stosowanie i wypełnianie dokumentacji potwierdzającej warunki produkcji gęsi owsianych, dotyczące m.in. rejestrów chowu i protokołów z ustalenia sposobu produkcji.

Kontrolę warunków chowu i tuczu gęsi przeprowadzono na terenie całego kraju, w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/08 i regulaminu Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej „Młodej polskiej gęsi owsianej" na fermach.