W ramach tego programu działa zespół szkockich naukowców jako część konsorcjum 28 partnerów z Francji, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Turcji.

Pierwszy rok realizacji programu obejmuje dwa etapy: ocenę aktualnej sytuacji w hodowli owiec i kóz w Europie oraz mapowanie potencjalnych zmian klimatycznych, na pastwiskach i na rynkach.

Następnie zespół ma przejść do analizy danych od ponad 2,5 mln zwierząt, aby zidentyfikować konkretne cechy wymagane w przyszłości w hodowli owiec i kóz.

W rożnych krajach i środowiskach wymagane są różnego typu zwierzęta. Owce wypasane w Wielkiej Brytanii wobec dużej ilości opadów muszą być bardziej odporne na pasożyty, a żyjące w warunkach gorącego, suchego klimatu na stres cieplny.

Projekt na trwać do 2020 r. i ma zapewnić rolnikom informacje potrzebne do wyhodowania zwierząt najlepiej spełniających wymogi przyszłości.