W styczniu przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w UE-28 461,06 euro/100 kg wagi poubojowej, a w Polsce 353,27 euro/100 kg. Cena w UE-28 była o 9 proc., a w Polsce o 8 proc. niższa niż rok wcześniej. Cena jagniąt wyniosła w UE-28 570,25 euro/100 kg i była o 6 proc. niższa od ceny sprzed roku. We Włoszech, a więc na rynku znaczącym dla polskiego eksportu, spadek tej ceny był głębszy i wyniósł 12 proc.

W lutym cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 454 euro/100 kg, a w Polsce 375 euro/100 kg. Cena w UE-28 była o 13 proc. niższa niż przed rokiem, a w Polsce o 8 proc. wyższa. Cena jagniąt w UE-28 wyniosła 518,50 euro/100 kg wagi poubojowej i była o 10 proc. niższa niż rok wcześniej.

Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, ze w styczniu przeciętna cena zbytu jagniąt poniżej 12 miesięcy wyniosła w Polsce 7,81 zł/kg wagi żywej i była o 4 proc. niższa niż przed rokiem. Cena ta była nieco wyższa od ceny owiec ciężkich wyrażonych w złotych, co wynika ze struktury skupu, w którym obok owiec ciężkich znajdują się też jagnięta o wadze 17-24 kg. W styczniu stanowiły one 16 proc. skupionych owiec. Cena owiec ciężkich wyrażona w złotych wyniosła w styczniu 2017 r. 7,33 zł/kg, a w lutym 7,60 zł/kg. W prognozie z dnia 15 grudnia 2016 r. Komisja Europejska stwierdzała, że pogłowie owiec w grudniu 2016 r. wyniosło 91,5 mln sztuk i było o 5,3 proc. większe niż rok wcześniej. Komisja przewiduje, że produkcja mięsa owiec i kóz w 2017 r. wyniesie prawdopodobnie 825 tys. ton i będzie o 3 proc. mniejsza niż rok wcześniej. Ceny owiec ciężkich będą w zasadzie takie same jak w 2016 r., a ceny owiec lekkich mogą być nieco wyższe niż przed rokiem. Prognozy przewidują, że w Wielkiej Brytanii, a więc na rynku mającym największy wpływ na unijny rynek owiec, ich podaż będzie w każdym kwartale większa od ubiegłorocznej.

Prowadzić to będzie do spadku cen owiec ciężkich, co niewątpliwie będzie miało wpływ na ceny unijne. Gdyby ceny owiec ciężkich były niższe niż rok wcześniej, to w Polsce jedynym czynnikiem mogącym poprawić niekorzystną sytuację cenową może być deprecjacja złotego względem euro. Jeśli ten czynnik nie spełni oczekiwań wówczas możemy mieć drugi rok charakteryzujący się spadkiem cen owiec.