W odróżnieniu od przeciętnych cen unijnych, ceny polskich owiec ciężkich były wyższe w obu kwartałach. W I kwartale cena owiec wyniosła 435 euro/100 kg i była o 18 proc. wyższa niż przed rokiem. W II kwartale wyniosła ona 444 euro/100 kg i była wyższa niż rok wcześniej o 20 proc. W rezultacie nierównomiernych zmian cen w Polsce i średniej w UE-28 maleje różnica w poziomie tych cen. W 2017 r. wynosiła ona 27 proc. na niekorzyść cen polskich owiec, w 2018 r. zmniejszyła się do 25 proc., a w I półroczu 2019 r. do ok. 15 proc. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przekłada się jednak na wzrost cen wyrażonych w złotych, pomimo sprzyjającej im deprecjacji złotego względem euro. W I kwartale 2019 r. przeciętna cena skupu owiec w Polsce wyniosła 6,62 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w I kwartale 2018 r. W II kwartale wyniosła ona 6,55 zł/kg i była o 1 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2018 r.

Z krótkookresowej oceny Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. produkcja baraniny w UE-28 może wynieść 855 tys. ton. Byłaby ona wówczas o ok. 1 proc mniejsza niż w 2018 r. (o 9 tys. ton). Nastąpi to w wyniku jej spadku w UE-15 (o ok. 2 proc i o 15 tys. ton) i wzrostu w UE-13 (o ok. 7,5 proc. i o 6 tys. t).

Według Komisji Europejskiej import mięsa baraniego do UE-28 wyniesie ok. 170 tys. ton i będzie o 2,3 proc. (o 4 tys. ton) mniejszy niż rok wcześniej.

W rezultacie ujemne saldo handlu zagranicznego baraniną nieznacznie się zmniejszy i wyniesie 141 tys. ton, wobec 145 tys. ton w 2018 r. Podaż rynkowa będzie mniejsza o 13 tys. ton. Jest to relatywnie mało. Dlatego według Komisji spadek podaży, nie wpłynie na spadek konsumpcji baraniny, która w 2019 r. wyniesie (średnio w UE-28) 1,7 kg/mieszkańca, a więc tyle samo, co w 2018 r. W UE-15 spożycie baraniny wyniesie ok. 2 kg/mieszkańca i będzie takie same jak rok wcześniej. W UE-13 wyniesie ono 0,7 kg wobec 0,6 kg/mieszkańca w 2018 r.

W I półroczu 2019 r. sprowadzono do UE-28 z krajów trzecich 91,1 tys. ton produktów baranich (w wadze poubojowej). Import ten był o 18,4 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie rok wcześniej, w tym mięsa o 19,3 proc. Spośród krajów UE-28 największymi importerami były: Wielka Brytania, Holandia i Niemcy. Import do tych trzech krajów stanowił ok. 81 proc. ogólnego importu do UE-28. Import do Niemiec był o 23,5 proc. mniejszy niż rok wcześniej, do Holandii o 18,7 proc., a do Wlk. Brytanii o 16 proc. Import produktów baranich pochodził głównie z Nowej Zelandii i Australii. W I półroczu 2019 r. import z Nowej Zelandii był o 19 proc. mniejszy niż przed rokiem, a z Australii o 16 proc. Przedmiotem importu były głównie elementy mrożonego mięsa baraniego lub jagnięcego bez kości.