Projekt programu nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską, ale jeśli Bruksela przyjmie go bez zastrzeżeń, zmian, w stosunku do poprzedniego programu, będzie wiele.

Program ma być finansowany w połowie z kasy państwa, w połowie ze środków unijnych i w sumie, w ciągu trzech lat do wzięcia jest 13,7 mln euro. Zasadnicza zmiana w stosunku do aktualnie realizowanego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2004-2007 polega na tym, że pomoc przysługiwać będzie pasiekom co najmniej 10-pniowym (za wyjątkiem wsparcia zwalczania warrozy, gdzie nie liczy się liczba pni), a nie wyłącznie organizacjom. (...)

Źródło: Gazeta Pomorska