Maciej Tomaszewicz z Izby Zbożowo-Paszowej przekonywał, że produkcja śruty niemodyfikowanej praktycznie z każdym rokiem maleje i za rok -dwa śruty niemodyfikowanej nie będzie.

Zakaz używania transgenicznej śruty sojowej miał wejść w życie 12 sierpnia. Tak wynikało z ustawy uchwalonej niemal dwa lata temu. Hodowcy drobiu i trzody chlewnej od dawna alarmowali, że jeżeli tak się stanie, nie będą mieli czym karmić zwierząt. W Polsce nie mieliby z czego produkować pasz, a GMO byłoby i tak obecne w kraju, tyle że z importu.

Krajowa Izba Gospodarcza podkreślała, że ustawa powinna zostać jak najszybciej zmieniona. Udało się. Najpierw projekt nowelizacji Ustawy Paszowej został przyjęty przez Senat bez poprawek, większością głosów 55 do 37. Potem ustawę podpisał Prezydenta.

Źródło: farmer.pl