Oferta produktowa firmy Provimi dla linii gatunkowej Bydło poszerzyła się o linię mieszanek mineralno - witaminowych PROVIMINERAL. Linia przeznaczona jest dla krów wysokowydajnych i opasów. Pełnowartościowy skład mieszanek jest efektem badań prowadzonych w laboratoriach Provimi na całym świecie.
Mieszanki bogate w witaminy oraz mikro- i makroelementy można stosować na poszczególnych etapach chowu i hodowli krów wysokowydajnych i opasów.

- Niedobór składników mineralnych oraz witamin w dawce pokarmowej dla bydła i opasów może prowadzić do poważnych konsekwencji w produkcji. Dlatego, aby hodowla prowadzona była zdrowo i rentownie, niezbędne jest prawidłowe zbilansowanie najwyższej jakości minerałów i witamin zawartych w paszach - podkreśla Marcin Goździela, Dyrektor Linii Gatunkowej Bydło w Provimi Polska.

W skład linii mieszanek mineralno - witaminowych PROVIMINERALS wchodzą:
ProviCa Multi
Mieszanka zalecana jest przy żywieniu z dużym udziałem kukurydzy i śrut zbożowych. Zapewnia prawidłowe wskaźniki rozrodu, wyższą wydajność mleczną, stymulację metabolizmu, gwarantując tym samym dłuższy okres użytkowania krów.
ProviCa Max
Dzięki wysokiej koncentracji składników pokarmowych polecana jest szczególnie w okresie laktacji krów wysokowydajnych. Ogranicza problemy związane
z rozrodem, zapewnia wysoką zdrowotność wymienia i racic oraz poprawia wydajność mleczną.
ProviRuja
Jest specjalistyczną mieszanką, która intensyfikuje ruję, chroni przed obumieraniem zarodków, poprawia również kondycję krów i cieląt po porodzie.
ProviDry
Mieszanka przeznaczona jest dla krów w okresie zasuszania. Duża zawartość witamin i minerałów umożliwia aktywną mobilizację wapnia z układu kostnego po porodzie, przygotowuje krowy do okresu laktacji i zapobiega problemom okołoporodowym.
ProviSomat
Mieszanka przeznaczona dla krów w stanach chorobowych. Dzięki dużej ilości mikro i makroelementów pozwala na szybsze zwalczanie stanów chorobowych, poprawia odporność i zdrowotność krów oraz obniża poziom komórek somatycznych.
ProviByk
Mieszanka, która zaspokaja potrzeby mineralne opasów oraz mbo, poprawia wykorzystanie paszy, a także przyspiesza przyrosty masy ciała.

Provimi Polska Sp. z o.o. jest czołową firmą w branży rolno-spożywczej w Polsce. Jest liderem w dziedzinie produkcji pasz i żywienia zwierząt. Produkcja pasz prowadzona jest w wytwórniach rozlokowanych na terenie całego kraju. Oprócz wytwórni pasz spółka posiada Centralne Laboratorium mieszczące się w Osnowie (woj. kujawsko-pomorskie). Niezależnie od podstawowej działalności paszowej.