W latach 2011-2013 import śruty sojowej do Polski wykazywał tendencje spadkowe, zmniejszając się z 1,9 mln t do niecałych 1,7 mln t.
W 2014 r. nastąpiło jego wyraźne odbicie. Według wstępnych danych opublikowanych przez MRiRW wyniósł on 1,96 mln t, co w stosunku do 2013 r. oznacza wzrost o blisko 18 proc., tj. o 295 tys. t. W przeliczeniu na euro import śruty zwiększył się nieco mniej, bo o 16 proc. rok do roku i wyniósł 803,6 mln euro.

Dość duże zmiany wystąpiły w zakresie struktury dostawców śruty sojowej do Polski:

• W 2014 r., podobnie jak w 2013 r., najwięcej śruty przywieziono z Argentyny, która zwiększyła eksport tego surowca do Polski o 28 proc. rok do roku 1,25 mln t.
• Na drugim miejscu uplasował się Paragwaj, awansując z siódmej pozycji w 2013 r. Kraj ten w ub.r. dostarczył 249 tys. t śruty sojowej do Polski, czyli aż 6,5-krotnie więcej niż w 2013 r.
• Trzecim największym dostawcą była Rosja (w 2013 r. zajmowała piąte miejsce), ze sprzedażą na poziomie 178 tys. t, tj. przeszło 3,5-krotnie większą niż w 2013 r.
• Na znaczeniu mocno straciły Stany Zjednoczone, skąd Polska zaimportowała w ub.r. 59 tys. t śruty wobec 377 tys. t w 2013 r.

Jeśli chodzi o eksport śruty sojowej z Polski, jego skala jest niewielka w zestawieniu z wolumenem importu. W 2014 r. wywóz śruty sojowej wyniósł ok. 78,8 tys. t i był o ponad 20 proc. wyższy niż w 2013 r. Największym odbiorcą śruty sojowej z Polski były Czechy, które zwiększyły zakupy o 75 proc. rok do roku blisko 42 tys. t, za nimi natomiast uplasowała się Słowacja, która zaimportowała ok. 13 tys. t tego surowca, czyli o ponad 40 proc. mniej rok do roku.