Skaryszewski Jarmark Koński rozpoczyna się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu. Stąd też pochodzi jego nazwa "Wstępy" - od wstępnego poniedziałku Wielkiego Postu. Impreza trwa dwa dni. Według organizatorów to największe tego typu targi w Polsce i Europie.

W tym roku po raz pierwszy jarmark odbędzie się na zmodernizowanym targowisku.

Jak powiedział PAP burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga, teren został utwardzony, wybudowano wiaty, doprowadzono bieżącą wodę. Targowisko jest też oświetlone i ogrodzone. Jego modernizacja była możliwa m.in. dzięki wsparciu z UE w ramach projektu "Mój rynek". Wartość projektu to 1,9 ml zł, z czego 720 tys. zł pochodziło z funduszy unijnych, a resztę kosztów pokryła gmina.

Na targowisku są miejsca dla ok. 200 zwierząt. Organizatorzy zapowiadają, że konie, które się nie zmieszczą, zajmą znajdujący się w pobliżu utwardzony i oświetlony plac, należący do prywatnej firmy transportowo-handlowej.

W tym roku kupcy będą wpuszczani na teren targowiska od godz. 4 rano. W poprzednich latach nie było takich ograniczeń, transakcje odbywały się nocą.

Kumięga powiedział, że przy organizacji targów pracować będzie ok. 100 osób. To pracownicy urzędu gminy, miejscowego Zakładu Usług Komunalnych i strażacy z OHP. Na targach obecna będzie także policja i służby weterynaryjne.

Na rogatkach miasta i na terenie jarmarku sprawdzane będą dokumenty zwierzęcia oraz jego kondycja fizyczna i sposób przewożenia. Służby porządkowe obserwować będą sposób rozładunku i załadunku zwierząt, czy nie są spętane lub za ciasno uwiązane, a także czy nie są bite. W przypadku znęcania się nad zwierzętami przepisy przewidują karę grzywny, a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności do 3 lat.

W ub. roku na "Wstępy" przewieziono około 500 koni. W ciągu dwóch dni przez jarmark przewinęło się około 10 tys. gości.

Połowa oferowanych do sprzedaży zwierząt to konie rekreacyjne służące m.in. w gospodarstwach agroturystycznych oraz do hipoterapii. W sprzedaży są także kucyki. Drugą połowę stanowią konie służące do celów roboczych i pociągowych. Część klientów przyjeżdża do Skaryszewa, żeby kupić zwierzęta na mięso, co budzi sprzeciwi organizacji obrony praw zwierząt.

Jak powiedziała PAP prezes Fundacji "Tara - Schronisko dla Zwierząt" Scarlett Szyłogalis, obrońcy praw zwierząt, wzorem poprzednich lat, przyjadą na targi, by przekonać się jak one przebiegają.

"Organizatorzy Wstępów przekonują, że poprawiły się warunki na targowisku. Od dawna o to walczyliśmy, więc przyjedziemy się przekonać, jak to wygląda w rzeczywistości - zapowiedziała Szyłogalis. Dodała, że w najbliższym czasie obrońcy zwierząt, skoncentrują się na walce o zmiany w prawie. Chodzi o wpisanie do Ustawy o ochronie zwierząt zapisu, że "koń jest zwierzęciem towarzyszącym człowiekowi", co będzie się wiązać z zakazem hodowli koni na rzeź i ich wywozem z Polski.

Skaryszewski jarmark ma charakter ludowego festynu. Na scenie odbywają się występy kapel ludowych i pokazy koni zimnokrwistych. Na głównym trakcie, zwanym Aleją Twórców Ludowych, zaopatrzyć się można w wyroby z wikliny, gliniane naczynia i rzeźby ludowe.

Przywilej targowy nadany został Skaryszewowi przez króla Władysława IV w 1633 roku. Początkowo był to zwykły jarmark płodów rolnych. Koński charakter targów ukształtował się 100 lat później. Rozkwit końskich targów nastąpił w drugiej połowie XIX wieku.