W kwietniu cena jagniąt wyniosła 561,90 euro/100 kg, a w maju 537,38 euro. Ceny te były jednak wyższe niż w analogicznych miesiącach 2018 r. odpowiednio o 7 proc. i 5 proc. Przeciętna w UE-28 cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2019 r. 503 euro/100 kg i była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. W kwietniu wyniosła ona 554 euro/100 kg, a w maju 545 euro. Ceny te były niższe niż w kwietniu i w maju 2018 r. odpowiednio o 10 proc. i 12 proc.

W Polsce cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2019 r. 435 euro/100 kg i była o 18 proc. wyższa niż przed rokiem. W kwietniu wyniosła ona 453 euro, a w maju 441 euro. W stosunku do analogicznych miesięcy przed rokiem ceny te były wyższe o 21 proc. i 19 proc. Od pewnego czasu ceny polskich owiec ciężkich rosną, podczas gdy średnie ceny w UE-28 obniżają się.

W rezultacie maleje różnica w poziomie tych cen. W 2017 r. wynosiła ona 27 proc. na niekorzyść cen polskich owiec, w 2018 r. zmniejszyła się do 25 proc., a w I kwartale 2019 r. do 14 proc. Wzrost cen wyrażonych w euro nie przekłada się jednak na wzrost cen wyrażonych w złotych, pomimo sprzyjającej im deprecjacji złotego względem euro. W I kwartale 2019 r. przeciętna cena skupu owiec w Polsce wyniosła 6,62 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w I kwartale 2018 r. W kwietniu wyniosła ona 7,32 zł/kg i była o 12,6 proc. wyższa niż rok wcześniej. Spadek ceny w marcu i jej wzrost w kwietniu częściowo wiązały się z przesunięciami przedświątecznych zakupów (w 2018 r. Wielkanoc wypadała trzy tygodnie wcześniej).